Microsoft Office 365 je cloud-based verzija Microsoft Officea – pruža sve produktivne Microsoftove aplikacije, koje su vam potrebne za poslovanje, u jednom skalabilnom paketu, koji je u potpunosti prilagođen vašim potrebama i dostupan 24/7.

Umjesto da kupujete odvojene softverske pakete i licence za svakog korisnika, Office 365 radi na modelu pretplate koja se može promijeniti za nekoliko minuta, te tim putem udovoljiti zahtjevima vaših organizacija.

Uz Microsoft Office 365 sve se može uraditi online, i podijeliti sa bilo kim, koristeći bilo koji od vaših poslovnih uređaja.

Sadrži čitav paket aplikacija Microsoft Office, uključujući:

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher, Access, Outlook.

Pored navedenog, ovisno o odabranom paketu, Office 365, također, nudi:

Exchange, SharePoint, Microsoft Teams i OneDrive.

BITS pruža profesionalnu podršku za Office 365, prilagođenu organizacijama svih nivoa, uključujući krajnje korisnike, napredne korisnike, administratore, menadžere, direktore i rukovodioce. Podržavamo od migracije sa postojećeg sistema na Office 365, do naprednog prilagođenog razvoja. Pomažemo kompanijama da izvuku maksimum iz alata Office 365.