Kako raditi od kuće, a zadržati nivo produktivnosti i postizati najbolje rezultate? 

Kompanije širom svijeta već neko vrijeme eksperimentišu sa radnim okruženjem. Pandemija COVID-19 pojačala je samo taj prijelaz rada na daljinu. 

Zbog pandemije, mnoge kompanije su svojim zaposlenicima naložile da rade od kuće. Broj kompanija sa osobljem koje radi od kuće, porastao je na 88%, u odnosu na 4%, prije zdravstvene krize. 

Pomažemo preduzećima da prihvate rad na daljinu, pružajući im sigurna i pouzdana rješenja. Nudimo pristupačna rješenja za računare i komunikacije zasnovana na potrebama kompanije čijem osoblju omogućavaju nesmetan rad uz održavanje sigurnosti, kontrole i usmjeravanje. 

BITS PRUŽA PODRŠKU KOMPANIJAMA, KAKO BI SVOJE POSLOVE OBAVLJALI SIGURNO SA UDALJENIH LOKACIJA. 

BITS SAVJETUJE: 

  1. Testirajti uposlenike o svijesti o sigurnosti podataka, i napravite trening za udaljeni rad. 
  2. Definirajte jasna sigurnosna pravila za pristup sistemu i podacima. 
  3. Kontinuirano učiti, unapređivati i prilagođavati sistem rada od kuće.