Remote work

Remote work

Kako raditi od kuće, a zadržati nivo produktivnosti i postizati
najbolje rezultate?
Kompanije širom svijeta već neko vrijeme eksperimentišu sa
radnim okruženjem. Pandemija COVID-19 pojačala je samo taj
prijelaz rada na daljinu.
Zbog pandemije, mnoge kompanije su svojim zaposlenicima
naložile da rade od kuće. Broj kompanija sa osobljem koje radi
od kuće, porastao je na 88%, u odnosu na 4%, prije zdravstvene
krize.
Pomažemo preduzećima da prihvate rad na daljinu, pružajući
im sigurna i pouzdana rješenja. Nudimo pristupačna rješenja za
računare i komunikacije zasnovana na potrebama kompanije
čijem osoblju omogućavaju nesmetan rad uz održavanje
sigurnosti, kontrole i usmjeravanje.
BITS PRUŽA PODRŠKU KOMPANIJAMA, KAKO BI SVOJE
POSLOVE OBAVLJALI SIGURNO SA UDALJENIH LOKACIJA.
BITS SAVJETUJE:
1. Testirajti uposlenike o svijesti o sigurnosti
podataka, i napravite trening za udaljeni rad.
2. Definirajte jasna sigurnosna pravila za pristup
sistemu i podacima.
3. Kontinuirano učiti, unapređivati i prilagođavati
sistem rada od kuće.

bs_BABosanski